Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Η’ Φάσης Μαθητείας

Βρίσκονται αναρτημένοι εδώ Η περίοδος υποβολής των ενστάσεων είναι από την Πέμπτη 26.10.2023 έως και την Δευτέρα 30.10.2023 και ώρα 11:00, ενώ οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα εκδοθούν μέχρι και την Τρίτη 31.10.2023.