2021-2022

To etwinning έργο με τίτλο
“Το ψηφιακό θέατρο σκιών μας ενώνει –
Μια συνεργασία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”
,
ξεκίνησε το Σχολικό Έτος 2020-2021, συνεχίστηκε το 2021-2022 και βρίσκεται εδώ

Το σύνολο των παραδοτέων έργων βρίσκεται στο youtube κανάλι του eShadow

Δείτε το Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στo site της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Σύντομη περιγραφή

H εφαρμογή(app) eShadow είναι μια εκσυγχρονισμένη εκδοχή του παραδοσιακού Θεάτρου Σκιών. Αναπτύσσεται από το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων/ Εφαρμογών Πολυμέσων, του τμήματος ΗΜΜΥ, Πολυτεχνείου Κρήτης. Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών παραστάσεων, καταγραφής, διαμοιρασμού & παρακολούθησής μέσω του Διαδικτύου. Στόχος της να αποτελέσει εργαλείο δημιουργικής έκφρασης/μάθησης και να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία παραστάσεων διαφόρων θεμάτων & την εκμάθηση βασικών εννοιών μαθηματικών/πληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτού του έργου οι εκπαιδευτικοί της Αθμιας Εκπαίδευσης χρησιμοποίησαν το app για να δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες με τους μαθητές τους & οι μαθητές του 5ου εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης υποστήριξαν τους εκπαιδευτικούς της Αθμιας σε τεχνικά θέματα κατά την διαδικασία δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών. Οι μαθητές του εσπερινού ΕΠΑΛ είναι μαθητές του Τομέα Πληροφορικής και μαθητές άλλων ειδικοτήτων με γνώσεις προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας, βίντεο και ήχου.

Σύνδεσμοι για τα αποτελέσματα του έργου

Όλα τα προϊόντα είναι ανεβασμένα στο https://twinspace.etwinning.net/173383/home και στην περίπτωση που δεν είναι έχει αναρτηθεί ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας στην οποία φιλοξενούνται.

Παιδαγωγική καινοτομία και δημιουργικότητα

α) Στην Α/θμια: 

Οι μαθητές 

 • να μυηθούν στο θέατρο σκιών (χαρακτηριστικά, έργα, ήρωες) 
 • να ασκηθούν στη συγγραφή θεατρικών έργων 
 • να καλλιεργήσουν τη φαντασία, τη δημιουργική σκέψη και γραφή 
 • να καλλιεργήσουν δεξιότητες αφήγησης & έκφρασης μέσω θεάτρου έρθουν σε επαφή με διαφορετικές μορφές τέχνης (μουσική, εικαστικά) 
 • να εργαστούν συλλογικά 
 • να ασκηθούν στη χρήση του Η/Υ & εφαρμογών. 

Οι εκπαιδευτικοί 

 • να καλλιεργήσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους αξιοποιώντας τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση της εφαρμογής eshadow 
 • να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας 
 • να συνεργαστούν με σχολικές μονάδες 
 • να καλλιεργήσουν την κουλτούρα της δικτύωσης 
 • να βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους μαθητές τους 

β) Στη Β’ θμια:

Οι μαθητές στο πλαίσιο του έργου να καλλιεργήσουν τις ψηφιακές και ήπιες ψηφιακές τους δεξιότητες μέσω της διαδικασίας υποστήριξης των έργων των σχολείων της Α’ θμιας και μέσω της συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Α’θμιας. Συγκεκριμένα, να καλλιεργήσουν:

Ψηφιακές δεξιότητες: 

 • διαμοιρασμός γνώσης μέσω Web2.0 technologies
 • να εφαρμόζουν όσα μαθαίνουν θεωρητικά & εργαστηριακά στο πλαίσιο των μαθημάτων
 • να έρθουν σε επαφή με νέο λογισμικό
 • να αναζητούν πληροφορίες & υλικό στο διαδίκτυο
 • να δημιουργούν ψηφιακό περιεχόμενο

Ήπιες ψηφιακές δεξιότητες:

 • να μάθουν να επικοινωνούν & να συνεργάζονται στο ψηφιακό περιβάλλον
 • να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, αυτονομία, ανεξαρτησία 
 • να πάρουν πρωτοβουλίες 
 • να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων,
 • να καλλιεργήσουν κουλτούρα συμμετοχικότητας και συνεργασίας 
 • να ενισχύσουν τις διαπροσωπικές και διαδικτυακές κοινωνικές δεξιότητές τους.

Παιδαγωγικές μέθοδοι:

Συνεργατική μάθηση για την υποστήριξη της ομάδα των μαθητών με στόχο την ανταλλαγή γνώσης και την επίλυση προβλημάτων. 

Ενεργητικής συμμετοχής (Learning by doing) με ανάθεση ρόλων (ρόλος τεχνικής υποστήριξης κατά τη διαδικασία σύνθεσης του τελικού προϊόντος

Ενσωμάτωση στη διδακτέα ύλη

(α) Οι μαθητές έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους το μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης ΗΥ. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος ήρθαν σε επαφή με την έννοια της αλγοριθμικής σκέψης για την επίλυση προβλημάτων και εξοικειώθηκαν με τις εφαρμογές eShadow, ePuppet, Openshot, Krita και τα συνεργατικά περιβάλλοντα twinspace και google drive. Η συμμετοχή τους στο έργο χαρακτηρίζεται από πολυθεματικότητα, αυτενέργεια και η μάθηση ήταν βιωματική. Έμαθαν μέσα από τους δικούς τους προβληματισμούς και τα προβλήματα που κλήθηκαν να λύσουν.

Σύμπραξη των σχολείων συνεργατών

(α) Στο πλαίσιο αυτού του έργου οι εκπαιδευτικοί της Αθμιας Εκπαίδευσης χρησιμοποίησαν το eShadow app για να δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες με τους μαθητές τους & οι μαθητές του 5ου εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης  υποστήριξαν τους εκπαιδευτικούς της Αθμιας σε τεχνικά θέματα κατά την διαδικασία δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών,στην επεξεργασίας εικόνας, βίντεο και ήχου καθώς και στην σύνθεση του τελικού έργου.

Διαδικασία συνεργασίας:

Ομάδα 1: Οι μαθητές του εσπερινού ΕΠΑΛ με γνωστικό αντικείμενο σχετικά με:  την επεξεργασία εικόνας και την επεξεργασία βίντεο/ήχου. 

Ομάδα 2: Οι ομάδες των σχολείων της Α’βάθμιας. Οι μαθητές της Α’βαθμιας υπό την καθοδήγηση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών, μυούνται στο Θέατρο σκιών, συγγράφουν σενάριο, προετοιμάζονται για τη δραματοποίησή του με το eShadow. Εάν οι διαθέσιμες ψηφιακές φιγούρες στην βιβλιοθήκη του λογισμικού δεν τους εξυπηρετούν, δημιουργούν νέες. Τις ζωγραφίζουν, τις φωτογραφίζουν & στέλνουν τις φωτογραφίες στο ΕΠΑΛ για δημιουργία νέων ψηφιακών φιγούρων.Στη συνέχεια, “βιντεοσκοπούν” (recording) την ψηφιακή παράσταση στο eShadow. 

(β) Ψηφιοποίηση φιγούρων, δημιουργία json αρχείων για εισαγωγή στην εφαρμογή eshadow, επεξεργασία αρχείων ήχου και βίντεο, σύνθεση τελικού έργου.Η ομάδα των μαθητών δούλεψε συνεργατικά σε θέματα που αφορούσαν επίλυση  προβλημάτων.

(γ) Οι μαθητές του ΕΠΑΛ έλαβαν τα αρχεία των σχολείων με τα οποία συνεργάστηκαν, αρχεία σχετικά με το recording του ήχου και του βίντεο, για τη συρραφή του έργου (μοντάζ) και απέστειλαν το ψηφιακό έργο πίσω στα σχολεία. 

Κατά τη διάρκεια σύνθεσης του τελικού έργου:

οι μαθητές που αντιμετώπισαν προβλήματα, μοιράστηκαν τον προβληματισμό/δυσκολία που προέκυψε, με την ομάδα των συμμαθητών τους για να πάρουν υποστήριξη/βοήθεια για την επίλυση του ζητήματος & 

οι μαθητές που κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, αντιμετώπισαν και έλυσαν μόνοι τους ένα πρόβλημα, το μοιράστηκαν με την ομάδα των συμμαθητών, προκειμένου να τους ενημερώσουν και να τους βοηθήσουν να το αποφύγουν.

Συνεργασία εκπαιδευτικών Αθμιας και Βθμιας (μαθητών του 5ου ΕΠΑΛ)

Χρήση της τεχνολογίας

α) Η χρήση της τεχνολογίας αφορούσε:

Για τους μαθητές του ΕΠΑΛ τη χρήση:

 • του twinspace ως κεντρικής πλατφόρμας ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας
 • του λογισμικού Krita για την επεξεργασία των φιγούρων
 • του wordpad για τη δημιουργία των json αρχείων των φιγούρων
 • του λογισμικού eShadow/ePuppet
 • του λογισμικού Openshot για την διαχείριση και  συρραφή των σκηνών του έργου
 • λογισμικού audacity / sound forge για την επεξεργασία του ήχου
 • λογισμικού παρουσιάσεων για τη δημιουργία των τίτλων αρχής και τέλους του έργου
 • τον διαμοιρασμο αρχείων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών ΕΠΑΛ

Για τους εκπαιδευτικούς της Αθμιας τη χρήση

 • του twinspace ως κεντρικής πλατφόρμας ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας
 • της εφαρμογής eShadow για τη δημιουργία των σκηνών του έργου και την ηχογράφηση 
 • τον διαμοιρασμο αρχείων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών ΕΠΑΛ

(β) προσωπικά δεδομένα και πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα

Μουσική
Κατά τη διάρκεια της 1ης συνάντησης με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, το θέμα των πνευματικων δικαιωμάτων τονίστηκε ιδιαίτερα και όπως φαίνεται στην παρουσίαση που υπάρχει στο twinspace για την ψηφιακή αφήγηση, προτείνεται η χρήση μουσικής από sites-βιβλιοθήκες του διαδικτύου από τις οποίες οι δημιουργοί, επιτρέπουν τη χρήση της μουσικής τους σε έργα που δεν είναι για εμπορικούς σκοπούς και κάνουν αναφορά στον δημιουργό.

Η μουσική του Καραγκιόζη που χρησιμοποιήθηκε, δεν υποκειται σε πνευματικά δικαιώματα.

Ζωγραφιές
Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των έργων (σκηνικά και φιγούρες) αντλήθηκε από τη βιβλιοθήκη του eshadow ή δημιουργήθηκε από τους μαθητές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προσωπικά δεδομένα
Μαθητές Πρωτοβάθμιας
Δεν έγινε αναφορά σε ονόματα μαθητών σχολείων Αθμιας.
Αναρτήσεις έγιναν από εκπαιδευτικούς της Αθμιας και Βθμιας μέλη του έργου & για τα πρωτότυπα έργα που αναρτήθηκαν ζητήθηκε η συναίνεση των γονέων των μαθητών και των εκπαιδευτικών της Αθμιας. 

Μαθητές Δευτεροβάθμιας
Όπου γίνεται αναφορά στο όνομά τους υπάρχει συναίνεση 

Αντίκτυπος – Τεκμηρίωση

(α) Προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του έργου, υπήρξε από την αρχή ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα στάδιά του. Δημιουργήθηκαν σελίδες στο twinspace μέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί και μαθητές μέλη του έργου μπορούσαν να δουν τα στάδια εξέλιξής του.

Διοργανώθηκαν επιμορφωτικές – υποστηρικτικές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς και μαθητές και υπήρχε διαρκής επικοινωνία για επίλυση προβλημάτων και μεταφορά καλών πρακτικών και εμπειρίας, μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών του ΕΠΑΛ, μεταξύ των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας αλλά και μεταξύ των μαθητών του ΕΠΑΛ.   

(β) το έργο αξιολογήθηκε με ερωτηματολόγια που απευθύνθηκαν:

Αποτελέσματα ερωτηματολογίων

Από τους εκπαιδευτικούς της Αθμιας
Από τους μαθητές του 5ου ΕΠΑΛ

(γ) Το σύνολο των έργων φιλοξενείται στο youtube κανάλι του eshadow και τον σύνδεσμο της λίστας τον έχουν κοινοποιήσει οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, στις ιστοσελίδες τους και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούν τα σχολεία τους.

Η συμβολή του σχολείου στο έργο

Η συμβολή του σχολείου στο έργο αφορούσε:

Σχετικά με την ομάδα της Αθμιας:

 • συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της Αθμιας για το πλαίσιο συνεργασίας  με τους μαθητές της Βθμιας
 • διοργάνωση 2 επιμορφωτικών συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς της Αθμιας για την εξοικείωσή τους με την τεχνική της Ψηφιακής Αφήγησης, την εφαρμογή του eShadow, του ePuppet και επίλυση αποριών.

Σχετικά με την ομάδα μαθητών της Βθμιας (5ου ΕΠΑΛ):

 • προετοιμασία των μαθητών του 5ου ΕΠΑΛ για τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της Αθμιας  
 • διοργάνωση 2 επιμορφωτικών συναντήσεων για την προετοιμασία των μαθητών του 5ου ΕΠΑΛ για τις εφαρμογές και τα ψηφιακά περιβάλλοντα τα οποία θα χρησιμοποιούσαν και τα πιθανά τεχνικά προβλήματα που θα αντιμετώπιζαν 
 • επίβλεψη της συνεργασίας της ομάδας των μαθητών του ΕΠΑΛ κατά την υποστήριξη των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 
 • επίβλεψη τήρησης χρονοδιαγράμματος έργου  
 • ατομική υποστήριξη: η υποστήριξη κάθε μαθητή σε θέματα τεχνικά και όποια θέματα προέκυψαν, όποτε ζητήθηκε
 • επικοινωνία με την ομάδα ανάπτυξης του λογισμικού eShadow προκειμένου να επιλυθούν τεχνικά θέματα που προέκυψαν και προκειμένου να αναρτηθούν τα τελικά έργα στο youtube κανάλι που διατηρεί η ομάδα του eShadow.