Διαχείριση σταδιοδρομίας με τα εργαλεία του ΕΟΠΠΕΠ 26/2/2024 Διαδικτυακή ενημέρωση

Aξιοποίηση των δεξιοτήτων ζωής και σταδιοδρομίας
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 15:00-16:30
Ζωντανά στο www.webtv.kmaked.eu

Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και ώρες 15:00-16:30 η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διαδικτυακή ημερίδα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), διοργανώνει διαδικτυακή ενημέρωση για μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου, αποφοίτους, γονείς/κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς.

Σκοπός της είναι η συμβουλευτική όλων των ενδιαφερόμενων σχετικά με την αξιοποίηση των δεξιοτήτων ζωής και σταδιοδρομίας, ώστε να λαμβάνονται δια βίου οι βέλτιστες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις.

Επιπλέον, αποσκοπεί στη στήριξη, κατά τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, των
μαθητών/τριών αξιοποιώντας τα εργαλεία/τεστ της Εθνικής Πύλης Δια βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και τα εργαλεία του Europass. Δείτε περισσότερα στο πρόγραμμα της ενημέρωσης.