Προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus είναι η Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021, στην Γραμματεία του σχολείου.