Αποτελέσματα διαγωνισμού ανάδειξης ταξιδιωτικού γραφείου

Απόσπασμα πρακτικού Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:20 στο Γραφείο της Διευθύντριας του 5ου εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών μετακίνησης στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με κωδικό 2019-1-EL-KA102-062267 και τίτλο: “Digit 2” 2019-1-FI01-KA202-060859 στη Μαδρίτη της Ισπανίας, αποτελούμενη από τα εξής μέλη: (α) τη Διευθύντρια της…

Παράταση προθεσμίας Πανελλαδικών 2022

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης παρατείνεται και λήγει οριστικά έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021. Ως τότε όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει την Αίτησή τους, μέχρι τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων.