Σύμβουλοι καθηγητές στο πλαίσιο του προγράμματος “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”

Ο θεσμός του Συμβούλου καθηγητή υποστηρίζεται για το σχολικό έτος 2020-2021 για τα τμήματα της Α’ Τάξης, από τους:

Σύμβουλοι καθηγητέςΤμήματα
Αβράμη ΑικατερίνηΑ3
Κολτσίδα ΔέσποιναΤΥ ΙΙ
Κομσή ΧρήστοΑ1
Σισμάνη ΚασσάνδραΤΥ Ι
Σταμούλη ΓαρυφαλλιάΑ2

Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή», είναι μία καινοτόμος δράση που εφαρμόζεται σε όλους τους μαθητές/- τριες της Α΄τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/-τριών στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα. Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του «Συμβού[1]λου Καθηγητή» είναι:

Η αποδοχή και υποστήριξη των νεοεισερχόμενων μαθητών/-τριών και η εξοικείωσή τους με το σχολικό περιβάλλον, με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους.

Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών, ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα.

Η ανάπτυξη δράσεων ώστε να είναι ευχερής και απρόσκοπτη η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Ο εντοπισμός πιθανών αιτιών που αναστέλλουν τη γνωστική πρόοδο των μαθητών/-τριών.

Η ανάπτυξη δράσεων για τη δικτύωση της οικείας σχολικής μονάδας, με άλλες σχολικές μονάδες που υλοποιούν τη δράση και η προώθηση της μεταξύ τους επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών.

Η συνεργασία με την Ψυχολόγο που απασχολείται στην οικεία σχολική μονάδα.