Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Ανατομία – Φυσιολογία II
Υγιεινή
Μικροβιολογία II2Θ+2E
Αιματολογία1Θ+2E
Κλινική Βιοχημεία1Θ+4E
Ανοσολογία1Θ+2E

Σύνολο ωρών 20