Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Ε’ φάσης Μαθητείας

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο 5ο ΕΠΑ.Λ. την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου από 9:00 έως 14:00 μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος
(γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις).