Αποτελέσματα διαγωνισμού ανάδειξης ταξιδιωτικού γραφείου

Απόσπασμα πρακτικού

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:20 στο Γραφείο της Διευθύντριας του 5ου εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών μετακίνησης στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με κωδικό 2019-1-EL-KA102-062267 και τίτλο: “Digit 2” 2019-1-FI01-KA202-060859 στη Μαδρίτη της Ισπανίας, αποτελούμενη από τα εξής μέλη: (α) τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας Χριστοφίλη Τσιάμη, κλάδου ΠΕ86, την εκπαιδευτικό Καλλιόπη Κάρρα, κλάδου ΠΕ87.09, την εκπαιδευτικό Γούργουλη Ελένη, κλάδου ΠΕ02 και την εκπαιδευτικό Σιούτη Θεοδώρα, κλάδου ΠΕ87.02. Μετά τη συγκρότησή της, η επιτροπή συνήλθε προκειμένου να αξιολογήσει τις (12) δώδεκα προσφορές που υποβλήθηκαν από (09) εννέα γραφεία τουρισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1610/29-11-2021 προκήρυξη της σχολικής μονάδας για την πραγματοποίηση της μετακίνησης. Οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν οι εξής (κατάταξη με βάση την οικονομική προσφορά):

 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΤΙΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑΗΜΕΡΕΣΑιτιολογία απόρριψης
1IOLE474AEGEAN9-15 IAN 
2APOLLO468AEGEAN9-15 IAN 
3ΔΙΑΣ459AEGEAN9-15 IAN 
4GASSI449AEGEAN9-15 IAN 
5POLIZAS416LUFTHANSA9-15 IAN 
6HERODOTUS410AEGEAN9-15 IAN 
7HERODOTUS395LUFTHANSA9-15 IAN 
8MAZI395LUFTHANSA9-15 IAN 
9APOLLO387LUFTHANSA8-14 IANΕκτός ημερομηνιών
10POLIZAS352LUFTHANSA8-14 IANΕκτός ημερομηνιών
11TRAVEL LOOK285AEGEAN9-15 IAN 
12MAZI280RYAN Air Εταιρεία low cost

Οι προσφορές περιελάμβαναν βαλίτσα 23 κιλών και κόστος ταξιδιωτικής ασφάλειας και ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

Η Επιτροπή αφού εξέτασε όλες τις προσφορές με βάση τα κριτήρια που είχε προσδιορίσει και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε ομόφωνα για την οικονομικότερη προσφορά που πληροί τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού και αναθέτει την έκδοση εισιτηρίων στο ταξιδιωτικό γραφείο “Travel Look”.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται ως εξής:

Τίθενται σφραγίδα και υπογραφές