Με μια ματιά

Τομέας Πληροφορικής
1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τομέας Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας

1. Βοηθός Νοσηλευτή
2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
3. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
4. Αισθητικής Τέχνης
5. Βοηθός Φαρμακείου

Τομέας  Διοίκησης και Οικονομίας
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
3. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
1. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και ποτών
2. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου