Με μια ματιά

Τομέας Πληροφορικής
1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2. Τεχνικός Δικτύων και Η/Υ

Τομέας Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας

1. Βοηθός Νοσηλευτή
2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
3. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
4. Αισθητικής Τέχνης
5. Βοηθός Φαρμακείου
6. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Τομέας  Διοίκησης και Οικονομίας
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
3. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
1. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και ποτών
2. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου