Μαθήματα Γενικής Παιδείας ανά τάξη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΤΑΞΗΣΩΡΕΣ
Νέα Ελληνικά4
Άλγεβρα3
 Γεωμετρία1
Φυσική2
 Χημεία1
 Βιολογία1
Πολιτική Παιδεία1
Ιστορία1
Θρησκευτικά1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)2
Φυσική Αγωγή1
Πληροφορική2
ΣΥΝΟΛΟ  20 ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 2
Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων2
ΣΥΝΟΛΟ 4 ΩΡΕΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΤΑΞΗΣΩΡΕΣ
 Αγωγή Υγείας2
 Αρχές Οικονομίας2
 Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη2
ΣΥΝΟΛΟ 6 ΩΡΕΣ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΤΑΞΗΣΩΡΕΣ
 Νέα Ελληνικά3
 Άλγεβρα2
 Γεωμετρία1
 Φυσική1
 Χημεία1
 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)1
ΣΥΝΟΛΟ 10 ΩΡΕΣ
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΤΑΞΗΣΩΡΕΣ
 Νέα Ελληνικά3
 Άλγεβρα2
 Γεωμετρία1
 Φυσική2
 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)1
ΣΥΝΟΛΟ 10 ΩΡΕΣ