Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων1Θ+2Ε
4Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων1Θ+2Ε
5Γεωγραφία Τουρισμού
6Εφαρμογές στον Τουρισμό
7Αγγλικά Ειδικότητας
8Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ισπανικά ή Ιταλικά
ΣΥΝΟΛΟ 20 ΩΡΕΣ