Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2Περιβάλλον και Γεωργία1Θ+1Ε
3Φυτική Παραγωγή2Θ+2Ε
4Ζωική Παραγωγή2Θ+1Ε
5Τεχνολογία Τροφίμων2Θ+2Ε
6Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου1Θ+1Ε
7Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων και Γεωργικά Μηχανήματα1Θ+1Ε
8Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 20 ΩΡΕΣ