Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων2Θ+2Ε
Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων2Θ+2Ε
Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων2Θ+2Ε
Ασφάλεια Τροφίμων1Θ+1Ε
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ