Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Μαθήματα Γ’ Τάξης (ειδικότητα)

1 Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ
2 Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ
3 Προγραμματισμός Υπολογιστών (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 2Ε
4 Δίκτυα Υπολογιστών (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 2Ε
5 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 1Θ
6 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο 3Ε
7 Ειδικά θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών 3Ε
8 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών 3Ε

ΣΥΝΟΛΟ 20 ΩΡΕΣ