Υπάλληλος αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών2Θ+2Ε
4Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών2Θ+2Ε
5Εφαρμογές Εφοδιαστικής2Θ+2Ε
6Λογιστικές Εφαρμογές
ΣΥΝΟΛΟ 20 ΩΡΕΣ