Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Σκοπός του τομέα είναι να δώσει στους μαθητές του τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να γίνουν υπεύθυνα οργανωτικά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών. Επιπλέον να τους καταστήσει ικανούς να ελέγχουν με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών όλες τις εμπορικές και οικονομικές πράξεις ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης ή μιας κρατικής υπηρεσίας.

 Οι απόφοιτοι του τομέα μπορούν να εργασθούν σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και εταιρείες, βιομηχανίες, συνεταιρισμούς, υπηρεσίες υγείας, ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορεία και άλλους οργανισμούς.
 
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑΩΡΕΣ
1Αρχές Λογιστικής2Θ+2Ε
2Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
3Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές
4Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
5Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές – Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)
6Στοιχεία Δικαίου (Αστικό – Εμπορικό – Εργατικό – Τουριστικό)
7Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
8Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 20 ΩΡΕΣ