Εκδήλωση πρόθεσης για συμμετοχή στην ε’ φάση Μαθητείας

Η φόρμα αυτή αποτελεί δήλωση πρόθεσης για συμμετοχή στην ε’ φάση της Μαθητείας. Μόλις ανακοινωθεί η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ θα ξεκινήσει και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.