Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Μαθήματα Γ’ Τάξης (ειδικότητα)

1 Ανατομία-Φυσιολογία II 3Θ
2 Υγιεινή 2Θ
3 Κινησιολογία 3Ε
4 Φυσικοθεραπεία 2Θ+2Ε
5 Πρακτική Φυσικοθεραπεία 1Θ+2Ε
6 Μάλαξη 2Ε
7 Φυσικά Μέσα και Εφαρμογή τους 1Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ 20 ΩΡΕΣ