Πρόθεση συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΚΑ2

Το σχολείο συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ του οποίου η επόμενη συνάντηση πρόκειται να γίνει στο Mangualde της Πορτογαλίας το διάστημα 24-30 Απριλίου 2022.

Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να μετακινηθούν 4 μαθητές / μαθήτριες από την Β’ Τάξη του Τομέα Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας, οι οποίοι πρέπει:

να διαθέτουν πιστοποιητικά εμβολιασμού και να έχουν

 • καλή γνώση αγγλικών
 • ψηφιακές δεξιότητες
 • διαθέσιμο χρόνο, πριν την μετακίνηση, για προετοιμασία, η οποία απαιτεί προσέλευση στο σχολείο πριν το ωράριο μαθημάτων (εργασία δια ζώσης με την ομάδα όσο χρειαστεί) για
 • δημιουργία σεναρίου ψηφιακής ιστορίας
 • συγκέντρωση και επιλογή φωτογραφικού υλικού
 • μαγνητοφώνηση
 • σύνθεση ιστορίας
 • ολοκλήρωση ιστορίας – ανέβασμα στο youtube κανάλι του σχολείου

και να τους διακρίνει

 • η δυνατότητα εργασίας σε ομάδα με τους μαθητές των σχολείων της σύμπραξης
 • η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα
 • η δημιουργική επίλυση προβλημάτων
 • η ευγένεια
 • η υπευθυνότητα
 • η δυνατότητα διαχείρισης χρόνου και
 • η ενσυναίσθηση

Όσες μαθήτριες και όσοι μαθητές επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής παρακαλούμε να συμπληρώσουν στο σχολείο την φόρμα συμμετοχής από την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 μέχρι την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022.

Φωτογραφία από Clker-Free-Vector-Images από το Pixabay