Λειτουργία σχολικής μονάδας από 3-11-2020 και παροχή τηλεκπαίδευσης

Αγαπητοί μαθητές σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία του σχολείου αναστέλλεται για το διάστημα 3-11-2020 μέχρι και 17-11-2020 και θα παρέχεται εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, από σήμερα 3-11-2020. Οι webex διευθύνσεις των ηλεκτρονικών τάξεων των εκπαιδευτικών θα σταλούν στα email σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο είτε μέσω
email (5epal-esp-thess@sch.gr) ή τηλεφωνικά (2310539003).