Πρόσκληση συμμετοχής στο Erasmus+

Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές,

το σχολείο συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Digit 2” και συμμετέχουσες χώρες τις: Φινλανδία, Ρουμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, και Γερμανία. Η συντονίστρια χώρα είναι η Φινλανδία. Στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας και των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών.

Το διάστημα 15, 16, 17 Νοεμβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση μαθητών των παραπάνω σχολείων, προκειμένου 3 μαθητές από κάθε χώρα να συμμετάσχουν σε ομάδες συνεργασίας (με τους μαθητές των άλλων χωρών), να επισκεφθούν διαδικτυακά, επιχειρήσεις από τις χώρες που συμμετέχουν και να δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες μετά από τις επισκέψεις τους. Η κάθε συνάντηση θα γίνει στις 15, 16 και 17 Νοεμβρίου μεταξύ 13:00-17:00.

Η Παιδαγωγική Ομάδα του προγράμματος απευθύνει την πρόσκληση στους μαθητές της Γ΄’ Τάξης του Τομέα Υγείας.

Όσοι μαθητές θέλουν να συμμετάσχουν λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χρονικά δεδομένα και τη δυνατότητα συνεργασίας με τους μαθητές των άλλων σχολείων, παρακαλούνται να το δηλώσουν στη γραμματεία του σχολείου μέχρι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021.