Εκπρόθεσμες εγγραφές 2021-2022

Από τη Δευτέρα 13-09-2021 και ώρα 09.00 έως και τη Δευτέρα 20-09-2021 και ώρα 23.59 θα υποβάλλονται οι εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. μέσω της πλατφόρμας
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr με χρήση κωδικών taxisnet.