Περίοδος εκπρόθεσμων εγγραφών 2020-2021

Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09.00 π.μ. έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα
e-eggrafes.minedu.gov.gr θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής των υποψηφίων μαθητών. Η εγγραφή γίνεται με χρήση κωδικών taxisnet. Μετά από αυτή την προθεσμία δεν θα υπάρξει άλλη δυνατότητα εγγραφής μαθητών στις σχολικές μονάδες.