Δραστηριότητα 8-10-2021

Μάθημα: “Μεταποίηση φυτικών προϊόντων”
Ενότητα: Ζυμώσεις
Κατά τη ζύμωση γίνεται χρήση ορισμένων μικροοργανισμών προκειμένου να παραχθούν χρήσιμες ουσίες. Μία τέτοια είναι η αλκοολική ζύμωση με κυριότερη εφαρμογή στην παραγωγή κρασιού.