Ένταξη σε τηλεκπαίδευση 2021-2022

Παρακαλούνται όσες μαθήτριες και όσοι μαθητές εντάσσονται στις κατηγορίες μαθητών με υποκείμενα νοσήματα ή συνοικούν με άτομα που νοσούν από νοσήματα που αναφέρονται στο παρακάτω στο ΦΕΚ 4187/τ. Β’/ 10-09-2021, να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΦΕΚ και να τα καταθέσουν στο σχολείο προκειμένου να τους παρασχεθεί τηλεκπαίδευση.