Αγιασμός 2021

Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, σας ενημερώνουμε την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, θα προσέλθετε στην σχολική μονάδα ως εξής:

Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Γ’ τάξη θα προσέλθουν στις 18:45.
Σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευτικών στην είσοδο του Σχολικού Συγκροτήματος, θα κατευθυνθούν και θα παραμείνουν στην τάξη του τμήματός τους, θα ενημερωθούν σχετικά με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ισχύουν, για τον τρόπο λειτουργίας της σχολικής μονάδας βάσει της νομοθεσίας και των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ και θα αποχωρήσουν μετά την τέλεση του αγιασμού.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης θα προσέλθουν στις 19:45. Σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευτικών στην είσοδο του Σχολικού Συγκροτήματος, θα κατευθυνθούν και θα παραμείνουν στην τάξη του τμήματός τους, θα ενημερωθούν σχετικά με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ισχύουν, για τον τρόπο λειτουργίας της σχολικής μονάδας βάσει της νομοθεσίας και των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ, θα παραλάβουν βιβλία Γενικής Παιδείας και θα αποχωρήσουν μετά την τέλεση του αγιασμού.

Για το πρόγραμμα των μαθημάτων που θα ξεκινήσουν από την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, θα ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του σχολείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες. Εξαιρούνται οι μαθητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους καθώς και αυτοί/ες με ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου.
Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ της Τρίτης και της Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Οι μαθητές/τριες προσέρχονται με την βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος, (σχολική κάρτα για COVID-19) την οποία εκτυπώνουν από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr .
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας μπορούν να την κατεβάζουν, να την συμπληρώνουν χειρόγραφα και να την υπογράφουν.
Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) θα διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας.