Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Α’ Τάξης

ΩΡΕΣ

1 Νέα Ελληνικά

4

2 Μαθηματικά 1 Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

1

3 Φυσικές Επιστήμες 2 Φυσική

2

Χημεία

1

Βιολογία

1

4 Πολιτική Παιδεία

1

5 Ιστορία

1

6 Θρησκευτικά

1

7 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

2

8 Φυσική Αγωγή

1

9 Πληροφορική 3

2

ΣΥΝΟΛΟ

20 Ω

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΩΡΕΣ
1 Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία

2

2 Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

2

ΣΥΝΟΛΟ

4 ώρες

 

Μαθήματα Β΄ Τάξης

ΩΡΕΣ

1 Νέα Ελληνικά

3

2 Μαθηματικά 5 Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3 Φυσικές Επιστήμες Φυσική

1

Χημεία

1

4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

1

5 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

ΣΥΝΟΛΟ

10 ΩΡΕΣ