2019 (υλοποιήθηκε 2022)

Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Erasmus+ 

Τίτλος σχεδίου: “Farm to Fork” Logistics and Integrated Crop Management: Towards a More Sustainable Food Chain
Συντομογραφία ΣχεδίουFarmLogiCropMan

Κωδικός προγράμματος: 2019-1-EL01-KA102-062267

Φορέας αποστολής: 5ο ΕΠΑΛ

Φορέας υποδοχής: European Projects Development, Πορτογαλία