Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου1Θ+2Ε
4Φορολογική Πρακτική2Θ+3 Ε
5Λογιστικές Εφαρμογές
6Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
ΣΥΝΟΛΟ 20 ΩΡΕΣ