Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)

Β΄ Τάξη

Μαθήματα Ώρες
1. Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) 3Θ+2Ε
2. Αρχές Λογιστικής ΙΙ 2Θ+2Ε
3. Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού-Εργατικού)
4. Αγγλικά Ειδικότητας I
ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες

 

Γ΄ Τάξη

Μαθήματα Ώρες
1. Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών 3Θ+2Ε
2. Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
3. Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics) 2Θ+3Ε
4. Αγγλικά Ειδικότητας II
ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες