Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 

Ειδικότητες:

1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
2. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Β ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗ Δ ΤΑΞΗ
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Βασικά Ηλεκτρονικά 3Θ+3Ε Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα 2ΘΕ Ηλεκτροτεχνία
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 3Θ+3Ε Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων 1Θ+2Ε Ψηφιακά Συστήματα
Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα    3Ε Διαχείριση και Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Δικτύων Συστημάτων 1Θ+4Ε Ηλεκτρονικές Διατάξεις
Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφάλειας 1Θ+2Ε Ηλεκτρονικές κατασκευές
Αγγλικά Ειδικότητας Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων
ΣΥΝΟΛΟ 15 ΣΥΝΟΛΟ 15 ΣΥΝΟΛΟ 16