Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Β΄ Τάξη

Μαθήματα Ώρες
1. Βασικά Ηλεκτρονικά 3Θ+3Ε
2. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 3Θ+3Ε
3. Εισαγωγή στις Επικοινωνίες και στα Υπολογιστικά Συστήματα
ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες

 

Γ΄ Τάξη

Μαθήματα Ώρες
1. Εισαγωγή στις Επικοινωνίες και στα Υπολογιστικά Συστήματα
2. Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων
3. Διαχείριση, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Δικτύων Συστημάτων 1Θ+4Ε
4. Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφάλειας 1Θ+2Ε
5. Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες