Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Β΄ Τάξη

  Μαθήματα Ώρες
1. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2Ε
2. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε
3. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο 1Θ+3Ε
4. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων 1Θ+3Ε
ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες

 

Γ΄ Τάξη

Μαθήματα Ώρες
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε
3. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών 2Θ+2Ε
4. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ+1Ε
ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες