Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Β΄ Τάξη

Μαθήματα Ώρες
1. Βασικά Ηλεκτρονικά 3Θ+3Ε
2. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 3Θ+3Ε
3. Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες
ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες

 

Γ΄ Τάξη

Μαθήματα Ώρες
1. Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες
2. Διαχείριση και Εγκατάσταση Δικτύων
3. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα- Εφαρμογές Τηλεματικής 1Θ +4Ε
4. Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας 1Θ+2Ε
5. Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες