Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Ανθοκομικά Φυτά1Θ+2Ε
Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία1Θ+2Ε
Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων2Θ+2Ε
Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών2Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ