Μετεγγραφές

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΕ ΓΕ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016

ΤΑΞΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕ.Λ.
Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Β’ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Β΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Γ ‘ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΓΕ.Λ. ΣΕ ΕΠΑ.Λ.  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016

ΤΑΞΕΙΣ ΓΕ.Λ. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Α΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ΚΑΙ
Α΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Β΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ. Β’ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ. Β ‘ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ. Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.