Ερευνητικές εργασίες

2011-2012

Δημιουργία εικονικής επιχείρησης για την προώθηση οικολογικών προϊόντων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (διαδίκτυο και υπηρεσίες του)