Εξεταζόμενα μαθήματα

Εδώ περιλαμβάνονται Πίνακες με τα γραπτώς εξεταζόμενα και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων:

(i) της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 3ετούς φοίτησης, όπως θα ισχύουν από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής:

Α’ Τάξη

B’ Τάξη Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας

Γ’ Τάξη Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας

(ii) της Γ΄ και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 4ετούς φοίτησης, όπως θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2018-19 και της Δ΄ τάξης για το σχολικό έτος 2019-2020:

Γ’ και Δ’ Τάξη τετραετούς φοίτησης