Τομέας Πληροφορικής

Μαθήματα Β’ Τάξης

1 Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε
2 Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε
3 Βασικά θέματα Πληροφορικής 1Θ+2Ε
4 Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε
5 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων 3Ε
6 Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ+1Ε
7 Αγγλικά Τομέα 1Θ

ΣΥΝΟΛΟ 20 ΩΡΕΣ