Ειδική Θεματική Δραστηριότητα

2013-2014

  • “Παρεμβάσεις για την αποφυγή  της μαθητικής διαρροής στο εσπερινό ΕΠΑΛ με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των δεδομένων της περιβαλλοντικής ψυχολογίας”

Ιωαννίδης Ρίζος, ΠΕ20, Τσιάμη Χριστοφίλη, ΠΕ19

2011-2012