Βοηθός Νοσηλευτή

Μαθήματα Γ’ Τάξης (ειδικότητα)

1.Ανατομία-Φυσιολογία II, 3Θ
2.Υγιεινή 2Θ
3. Νοσηλευτική II, 2Θ+8Ε
4. Στοιχεία Παθολογίας, 2Θ
5. Χειρουργική-Τεχνική Χειρουργείου, 2Ε
6. Στοιχεία Μαιευτικής-Γυναικολογίας, 1Θ

ΣΥΝΟΛΟ 20 ΩΡΕΣ