Βοηθός  Βρεφονηπιοκόμων


 

Μαθήματα Γ’ Τάξης (ειδικότητα)
1 Ανατομία – Φυσιολογία II 3Θ
2 Υγιεινή 2Θ
3 Παιδαγωγικό Περιβάλλον Βρεφονηπιακού Σταθμού 3Ε
4 Αγωγή Βρέφους και Νηπίου 2Θ+2Ε
5 Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας 2Θ
6 Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία II 3Ε
7 Μουσικοκινητική Αγωγή 2Ε
8 Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας 1Θ
ΣΥΝΟΛΟ 20 ΩΡΕΣ