Εγγράφονται στην Α’ τάξη

Στην Α’ τάξη εγγράφονται:

  • Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
  • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
  • Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.
  • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.
  • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη του Α’ κύκλου Τ.Ε.Ε.
  • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη των Τ.Ε.Σ.
  • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη εσπερινής Τ.Ε.Σ.
  • Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.