Α’ Τάξη Ομάδας Υγείας – Πρόνοιας

Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας – Πρόνοιας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Αγωγή Υγείας 3
Στοιχεία Υγιεινής και Ιατρικής Βιολογίας 2
Πρώτες Βοήθειες 2
Επικοινωνία, Διαπροσωπικές Σχέσεις 2
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή 2
Εφαρμογές Πληροφορικής 2
ΣΥΝΟΛΟ 13 ΩΡΕΣ