Α’ τάξη Ομάδας Διοίκησης και Οικονομίας

Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Οργάνωση και Διοίκηση 4
Αρχές Λογιστικής 3
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια και Υγιεινή 2
Εφαρμογές Πληροφορικής 4
ΣΥΝΟΛΟ 13 ΩΡΕΣ